nagłówek zdjęcie recepcji
KARDIO-MED - dbamy o wasze zdrowie od 2000 roku
facebook.com

Aktualności

Zapraszamy do udziału w Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

Zapraszamy do udziału w Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

Choroby układu krążenia to najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce .

Badania odbędą się w dniu 10.12.2016 roku w godzinach 7:00-10:30

w Przychodni KARDIO-MED przy ul. Sportowej 3 w Markach.

Na badanie należy zgłosić się na czczo  !

 W dniu poprzedzającym badanie proszę zjeść lekką kolacje do godziny 18.

Na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożywania alkoholu.

Zalecane jest aby  okresie 1-2 tygodni poprzedzającym badanie stosować normalna  zrównoważoną dietę  i nie stosować głodówek .

Badanie profilaktyczne  CHUK to:  badanie krwi –lipidogram ,glukoza,

pomiary masy ciała , ciśnienia oraz wywiad z pacjentem.

Badaniem objęte są osoby wytypowane przez NFZ  z roczników 1981 , 1976, 1971 , 1966, 1961.

Osoby z rozpoznaną wcześniej chorobą serca/naczyń  lub cukrzycą nie kwalifikują się do programu profilaktycznego

Zachęcamy do pobrania załączonej karty badania , jej wypełnienia  i przyniesienia  w dniu badania . >>>>KARTA BADANIA<<<<

 

                                              Serdecznie zapraszamy

                                    Zespół Mareckiego Ośrodka Zdrowia

 

 

Opis programu

(źródło nfz.gov.pl):

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.

Program adresowany do osób, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

Do realizacji Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia zobowiązany jest każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który posiada umowę z NFZ lub jest zatrudniony w podmiocie, który taką umowę ma zawartą.

Kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia:

Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga i otyłość,
 • upośledzona tolerancja glukozy,
 • wzrost stężenia fibrynogenu,
 • wzrost stężenia kwasu moczowego,
 • nadmierny stres,
 • nieracjonalne odżywianie,
 • wiek,
 • płeć męska,
 • obciążenia genetyczne,

znajdujące się na liście pacjentów zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, spełniające powyższe kryteria.

Wymagane procedury medyczne:

 • Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego.
 • Wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała - Body Mass Index – BMI).
 • Ustalenie terminu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się pacjent.
 • Wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego,
 • W trakcie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:
 • badanie przedmiotowe świadczeniobiorcy oraz ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia;
 • kwalifikacja świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocena globalnego ryzyka wystąpienia w przyszłości incydentu sercowo-naczyniowego według klasyfikacji SCORE i zapisanie uzyskanego wyniku w karcie badania profilaktycznego;
 • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz decyzja co do dalszego postępowania z pacjentem.
 • Przekazanie świadczeniobiorcy, u którego rozpoznano chorobę układu krążenia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej informacji o wynikach badania oraz zaleceń dotyczących konieczności zmiany trybu życia lub kierowanie świadczeniobiorcy na dalszą diagnostykę lub leczenie.

 

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa